Chorvatsko - národní parky

NP Krka

Chorvatsko - NP Krka

Národní park Krka byl vyhlášen v roce 1985. Nachází se na území Šibenicko-kninské župy a rozkládá se na ploše 111 km2 kolem toku řeky Krky: začíná dva kilometry po proudu od Kninu a vede až po Skradin a dolní tok Čikoly. Řeka Krka pramení na úpatí Dinárského pohoří nedaleko Kninu. S podzemní částí je Krka dlouhá asi 72 kilometrů. Krka protéká krajinou nížinnou, kaňonovitou i přímořskou. Celková rozloha jejího povodí je 2 088 km2. Krasový pramen řeky Krky se nachází asi 3 kilometry od Kninu. Krasový pramen, do něhož se vlévá 22 metrů vysoký vodopád potoka Krčiče, je vzácný a zajímavý jev. Je viditelný pouze v létě, v době, kdy potok Krčič vysychá. Nedaleko pramene Krky leží město Knin. Součástí říčního systému Krky je několik vodopádů. Průměrný roční průtok Skradinského vodopádu je 55 m3 / s a za vydatnějších dešťů v zázemí naroste i o více než 350 m3 / s. Se svými sedmi travertinovými vodopády: Bilušica buk (22,4 metru), Čoriča buk (15,5 metru), Manojlovacké vodopády (59,6 metru), Rošnjak (8,4 metru), Miljacka slap (23,8 metru), Roški slap (25,5 metru) a Skradinski buk (17 stupňů s celkovou výškou 5,7 metru), a s celkovým spádem 242 metrů je Krka přírodním a krasovým fenoménem. Hráze vodopádů jsou biodynamické výtvory, které neustálým vápenatěním rostou i dnes – jedná se o tzv. živý travertin. NP Krka NP Krka patří do jihoevropské oblasti, která pro svoji zvláštní polohu jako mozaikovité rozmístění různých typů stanovišť vyniká mimořádně bohatou a různorodou flórou a faunou. Na území NP Krka bylo zjištěno 860 druhů a poddruhů rostlin, mezi kterými je několik ilyrsko-jadranských endemitů. V řece Krce žije 18 druhů ryb, mezi nimiž je 10 endemitů. Počet druhů (222), složení ptačího společenstva, stejně jako velký význam Krky během jarního a podzimního stěhování ptactva ji řadí mezi ornitologicky nejvzácnější lokality Evropy. Mezi savci je řada vzácných netopýrů, kterých zde žije 18 druhů.

NP Plitvická jezera

NP Kornati

NP Velebit a Velká Paklenica