Chorvatsko - historická města

Trogir

Chorvatsko - Trogir

Trogir je jedno z kulturních středisek Dalmácie, pravá pokladnice kulturně-historických památek, pocházejících již z doby antiky. Dnešní staré jádro Trogiru vzniklo v době od 13. do 15. století a jeho výstavby se zúčastnili významní sochaři a stavitelé. Nejvýznamnějším z nich byl mistr Radovan, autor skvělého portálu katedrály sv. Vavřince ze 13. století.

Trogir

Renesanční bránu Kopnena vrata zdobí socha sv. Vavřince. Za ní nedaleko se nachází hlavní trogirské náměstí Trg Ivana Pavla II., na kterém stojí katedrála sv. Vavřince, zasvěcená patronu města, sv. Vavřinci. Vchod do kostela, který se nachází v mohutné předsíni zaklenuté křížovou klenbou, zdobí překrásný románský portál z roku 1240 od místního umělce Radovana. Na kamenických pracích portálu se nacházejí především biblické výjevy, ale najdeme zde také scény z všedního středověkého života. Uprostřed levé postranní lodi katedrály se nachází kaple Orsini, vrchol dalmatské renesance. Vytvořil ji v letech 1468 – 1497 Nikola Fiorentinec. Kaple je zasvěcena trogirskému biskupovi Ivanu Orsinimu, který se stal v 11. století druhým patronem města.

Trogir

Naproti západnímu průčelí katedrály stojí palác Čipiko, postavený pro rodinu bohatého obchodníka ve slohu benátské gotiky s renesančními prvky.

Na jižní straně náměstí je lodžie, která především sloužila jako soudní síň. První lodžie se připomíná již ve 14. století. Dnešní vzhled získala v 15. století, kdy Fiorentinec vytesal reliéfy nad soudcovským stolem.

Rektorský palác byl postaven ve 13. století a dnešní vzhled získal v 19. století, kdy byl důkladně restaurován stav ze 16. století.

Trogir

Nedaleko od Mořské brány se dochovaly rozsáhlé zbytky městských hradeb. Na jižní straně města se uchovala delší linie středověkých hradeb s obrannými věžemi z období od 13. do 14. století. Na jihozápadním okraji města je pevnost zvaná Kamerlengo, v níž sídlila benátská vojenská posádka.

Pula

Split

Dubrovnik