Chorvatsko - historická města

Split

Chorvatsko - Split

Split, který má dnes přes 200 tisíc obyvatel, je nejvýznamnějším dalmatským městem. Split je také po Záhřebu druhým největším městem Chorvatska. Nachází se tam nejdůležitější přístav na dalmatském pobřeží.

Split

Nejpřitažlivější je pro návštěvníky dobře zachované Staré město Splitu, jehož křivolaké, úzké uličky stojí na historické půdě a jsou vtěsnané mezi hradby, které postavili staří Římané. Římský císař Dioklecián prožil poslední léta svého života v obrovském paláci, který dal vystavět v Aspalathu (dnešním Splitu)) poblíž místa, kde se sám narodil. Palác byl budován v letech 295 – 305 n. l. přímo na břehu moře. Jeho dlouhé strany na východě a západě měří 215 metrů, krátké strany na severu a jihu 180 metrů. Mohutné zdi byly silné 2 metry, 18 metrů vysoké a zpevněné 16 věžemi. Celková plocha paláce byla 38 500 m2. Jižní průčelí je dnes na nábřeží. V antické době k průčelí dosahovalo moře a k Měděné bráně se přijíždělo lodí. Od Zlaté brány vede chodba napříč sklepním podlažím k Peristylu, velkému nádvoří lemovanému sloupovým ochozem neseným korintskými sloupy. Split Velké náměstí mělo rozměry 27 x 13,5 metru. Na jižní straně, kde se nacházely císařské komnaty, dal Dioklecián postavit monumentální halu s kopulí a vestibulem, která tvořila hlavní vchod. Tady císař čas od času přijímal své hodnostáře. Na východ od Peristylu dal Dioklecián vybudovat své mauzoleum. Po malých přestavbách v 7. století byla budova vysvěcena jako dóm sv. Domnia. Dominujeme mu vysoká věž, na které se pracovalo od 13. do 17. století. Celý prostor je zaklenut cihlovou kopulí, která byla původně vyzdobena mozaikami. Proti vchodu do mauzolea vede ulička k bývalému Jupiterovu chrámu. V 7. století byl chrám přestavěn na baptisterium Jana Křtitele. U stěny jsou dva sarkofágy. Vlevo prvního splitského biskupa Jana z Ravenny (7. století) a vpravo arcibiskupa Vavřince (11. století).

Split

Nejkrásnější gotickou stavbou Splitu, kterou si dala v 15. století postavit významná splitská šlechtická rodina, je palác Papaličů. Dnes zde sídlí městské muzeum. Palác Dágubio je stavba se znaky gotiky i renesance. Nejhezčí barokní palác Čindro s monumentálním průčelím stojí na hlavní ulici směrem k Železné bráně. Split Západní stranu Diokleciánova paláce uzavírají dvě nejkrásnější městská náměstí, Narodni Trg a náměstí bratří Radičů. První z nich vzniklo v raném středověku, když se město začalo postupně rozšiřovat. Uprostřed druhého stojí památník humanisty a otce chorvatské literatury Marka Maruliče, který byl splitským rodákem. Nedaleko od náměstí bratří Radičů se nachází pobřežní promenáda se zelenými plochami, palmami a příjemnými kavárnami a obchody.

Pula

Trogir

Dubrovnik